5 primer stavkov z «čustev»

« Kombinacija nejasnih proameriških čustev z radikalno protiameriško propagandno kampanjo je povzročila, da se je določen del sovjetske družbe začel nezavedno nagibati k Združenim državam, estetsko, čustveno in celo do neke mere ideološko. »
« Napoleon ni upošteval prepričanj in čustev ljudi, ki jih je osvojil, in verjetno tudi samih Francozov, ki so mu ostali zvesti zaradi njegovih zmag ter stabilnosti in reda, ki ju je vzpostavil v Franciji po nemirih v devetdesetih letih 19. stoletja. »
« Pogledal je v oči Virginii, ki ni kazala skoraj nobenih čustev. Morilka, ki ni upoštevala Bobbiejevega pogleda, je gledala naravnost predse, njen izraz pa je bil nemiren. »
« Na afektivni ravni: izražanje naših čustev se socializira. Obstaja vrsta čustev, zaradi katerih imamo različen odnos do drugih: ljubezen, naklonjenost, nežnost, sovražnost, užaljenost itd. »
« Pojem "javno mnenje" se nanaša na skupek stališč, idej in čustev, ki jih deli večina članov skupnosti in jih je mogoče javno izraziti. Ta pojem je potreboval določene zgodovinske pogoje, da se je lahko začel uporabljati: pojav demokracije in masifikacijo komunikacij. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021