Primer stavkov z «grožnje»

« Leta 1534, ko so se papeževe grožnje zaradi njegove brezbožnosti okrepile, je Henrik VIII. izdal zakona o nadvladi in nasledstvu, s katerima je Anglijo dejansko ločil od Katoliške cerkve in namesto nje ustanovil Anglikansko cerkev. »
« Septembra 1938 je mednarodna kriza izbruhnila zaradi grožnje nemškega posredovanja v Sudetih, regiji na severozahodu Češkoslovaške z veliko nemško manjšino. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021