Primer stavkov z «herezije»

« Vse herezije preteklosti so bile v primerjavi z neverjetno hitrostjo, s katero se je širilo luteranstvo, omejene. »
« Torej je greh herezije (herezija pomeni v neskladju z dogmo) dvomiti v obstoj hudičeve moči. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021