10 primer stavkov z «bili»

« Poslani so bili nadaljnji klici na pomoč, v rudnik pa so se zgrnile množice prostovoljcev iz sosednjih okrožij in mest, oboroženih z lesom in težkimi dvigali. »
« Zelo pomembni so bili tudi zvarji na nosilcih: če ne bi držali, bi blok zdrsnil na nosilcih. »
« V vsakem primeru bi bili reševalci uničeni. »
« Kdo so bili junaki? »
« Vendar so bili s tem povezani tudi drugi stroški. »
« Dnevi, ki so sledili, so bili polni spoznavanja, objemov, smeha in solz. »
« Gostje so bili večinoma otroci članov diplomatskega zbora s svojimi dekleti. »
« Njeni odgovori so bili veljavni, smiselni in so vedno temeljili na temeljiti pripravi na dodeljeno temo. »
« Ali so bili ljudje v določeni meri podobni opicam? Če je tako, sta bili ti dve vrsti verjetno sorodni. »
« Vsi ti filmi so bili kritiška in finančna katastrofa. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021