Primer stavkov z «cena»

« Če navedemo samo en primer, se je cena žita v Angliji v šestnajstem in zgodnjem sedemnajstem stoletju zvišala za 630 %, kar je kmete na robu preživetja spravilo v še večji obup. »
« Poleg tega se je v zadnjih mesecih vojne in v mesecih, ki so sledili, razkrila resnična cena nacistične vladavine, saj so se razkrile podrobnosti tega, kar je postalo znano kot holokavst, kar je v svetu vzbujalo vse večjo grozo. »
« Ti odtujeni odrasli se niso naučili, da je cena njihove potrebe po odobravanju s strani drugih samospoštovanje ... in navdihovanje drugih. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021