Primer stavkov z «edikt»

« Leta 1598 je izdal Nantski edikt, ki je uradno propagiral strpnost do hugenotov in jim dovolil, da v Franciji ustanovijo vzporedno državo z obzidanimi mesti, vojsko in uradno hugenotsko cerkvijo, vendar jim je prepovedal vstop v Pariz in sodelovanje v kraljevi vladi. »
« Leta 1685 je Ludvik XIV. uradno preklical Nantski edikt, ki ga je njegov ded ustvaril za strpnost hugenotov, in jim ponudil možnost, da se spreobrnejo v katoliško vero ali pa odidejo v izgnanstvo. Mnogi so se spreobrnili, več kot 200.000 pa jih je pobegnilo v nekatere dele Nemčije, na Nizozemsko, v Anglijo in Ameriko. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021