Stavki z «oblikami»

« Absolutizem je bil v nasprotju s srednjeveškimi in renesančnimi oblikami monarhije, v katerih je bil kralj le prvi med enakimi, saj je ohranil formalno fevdalno oblast nad svojimi elitnimi plemiči, vendar jim je bil pogosto enak ali celo podrejen v smislu dejanske oblasti in moči. »
« Med vsemi oblikami vladavine naj bi bil komunizem najbolj resnično demokratičen, saj naj bi se odzival na voljo ljudi in ne na lažne predstavnike, kupljene z denarjem bogatih, vendar je bilo odločanje v ZSSR v rokah članov komunistične partije na visoki ravni, tako imenovanih aparatčikov ali birokratov. »
« Med fosilnimi oblikami izpred 150 milijonov let in današnjimi limuzami ni nobene razlike. Poleg oblike ima ta pravi obiskovalec iz preteklosti še dve zelo posebni značilnosti: njegova kri je modra (ker ima pigment, ki ni hemoglobin) in ima tri pare oči, od katerih je eden, stranski, izredno podoben delovanju človeškega očesa. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021