Stavki z «centralizirana»

« To se je spremenilo od začetka 17. stoletja naprej, predvsem v Franciji. Nastala je močnejša, bolj centralizirana oblika monarhije, v kateri je imel monarh veliko več moči kot celo najmočnejši plemiči. »
« Država, kot jo razumemo danes, je centralizirana, neosebna organizacija, ki izvaja svojo oblast nad skupino posameznikov, ki živijo na istem ozemlju. Država izvaja suverenost nad tem ozemljem in nad tistimi, ki na njem živijo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021