7 stavkov z «gradnje»

« Tako sta ostala le dva tekmovalca: mojster gradnje motorjev Alexander Winton in dearbornski kmet in neuspeli proizvajalec Henry Ford. »
« Perzijci so nadaljevali asirsko prakso gradnje cest in ustanavljanja oskrbovalnih postaj za svoje glasnike. »
« Filippo Brunelleschi je postal ugledna stranka Medičejcev in se je z njihovo politično in finančno podporo lotil gradnje največje prostostoječe kupolaste zgradbe v vsej Evropi: kupole florentinske katedrale. »
« Leta 1517 je papež Leon X. izdal nov odpustek za financiranje gradnje bazilike svetega Petra v Rimu. »
« Stroški gradnje in vzdrževanja tako velikega templja monarhične moči so bili ogromni. »
« V času razcveta gradnje je bilo 60 % kraljevih prihodkov namenjenih financiranju razkošnega dvorca v Versaillesu (pozneje se je ta delež v času Ludvika XVI. zmanjšal na 5 %, vendar so si prejšnjo vrednost dobro zapomnili in ji zamerili), kar je bil velik strošek, ki je kljub temu podpiral kraljevi prestiž. »
« V tem obdobju gradnje imperijev so evropske države iskale dodatna ozemlja in moč v tujini predvsem iz gospodarskih razlogov. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021