Stavki z «habsburškega»

« Cesarica Marija Terezija (r. 1740-1780), edina preživela naslednica habsburškega prestola po očetovi smrti, se je izkazala kot sposobna upraviteljica, ki je racionalizirala urade avstrijske države, okrepila zvestobo svojih neavstrijskih podanikov in si pridobila celo nenaklonjeno občudovanje Prusov. »
« Franc Ferdinand je bil naslednik habsburškega prestola, ugleden avstrijski politik, ki je bil tudi prijatelj nemškega cesarja. Ironično je bil tudi avstrijski državni politik, ki je imel najbolj neposreden nadzor nad avstrijsko vojsko, in se je bolj zavzemal za miroljubno diplomacijo kot za morebiten izbruh vojne - če bi preživel, bi bil morda pomemben zagovornik miru. Namesto tega ga niso ubili avstrijski, ruski ali francoski tekmeci, temveč mladi srbski nacionalist. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021