Primer stavkov z «četrtino»

« Anglija je imela le četrtino francoskega prebivalstva, njena monarhija pa je bila razmeroma šibka; ravno v času, ko se je Francija reorganizirala po absolutističnem zgledu, so angleško monarhijo oblegali mogočni zemljiški posestniki s tradicionalnimi privilegiji, ki se jim nikakor niso bili pripravljeni odpovedati. »
« Afrika predstavlja približno četrtino svetovnega ozemlja, v osemdesetih letih 19. stoletja pa je imela približno petino svetovnega prebivalstva. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021