Primer stavkov z «obrnili»

« Škoti niso bili le dobro izurjeni in organizirani, ampak so se na zasedanju parlamenta hitro obrnili proti Karlu, razglasili njegove različne zakone in dejanja za nezakonita ter razrešili njegove ministre, kar je ostalo v spominu kot "Velika Remonstranca". »
« Vendar pa so se moški takoj po koncu vojne na splošno potrudili, da bi obrnili številne spremembe v vlogah spolov, ki jih je ta povzročila. S kombinacijo zakonskih omejitev in kvazizakonitih praks so bile ženske prisiljene zapustiti tradicionalna moška delovna mesta, onemogočen jim je bil vpis na univerze in medicinske fakultete, za enako delo pa so bile plačane veliko manj kot moški. »
« Leta 1988 so se Iračani obrnili na drugo nemško podjetje, Ferrostaal, da bi v mestu Tadži postavilo "večkratno talilnico", za katero je nemška vlada pozneje ugotovila, da bo proizvajala topove za artilerijo. Ti primeri so le vrh ledene gore, saj je bilo samo pri projektu Taji vključenih 100 nemških podjetij. »
« Sedaj se bomo z našo ladjo obrnili za sto osemdeset stopinj. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021