Stavki z «ljubeznijo»

« Slavni pisatelj se z ljubeznijo pokloni zelo posebni osebi. »
« Medtem ko večina političnih porok v Bizancu, tako kot v skoraj vseh predmodernih družbah, ni bila povezana z ljubeznijo ali celo privlačnostjo, sta si bila Teodora in Justinijan očitno resnično naklonjena in intelektualno sorodna. »
« Le malo daril je tako velikih kot prijateljstvo. Z ljubeznijo, potrpežljivostjo in modrim vodenjem pa lahko svojim otrokom pomagamo osvojiti ta zaklad. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021