Primer stavkov z «afriške»

« Poleg tega se afriške države niso le uspešno borile proti Evropejcem, temveč so afriške bolezni velikemu številu Evropejcev onemogočile, da bi kolonizirali ali zasedli večji del afriškega ozemlja. »
« V povojnem obdobju so skoraj vse afriške države enako hitro pridobile neodvisnost; celotna struktura evropskega imperija v Afriki je propadla enako hitro, kot je nastala pred nekaj več kot pol stoletja. Ponekod je bil ta proces miren, marsikje pa izjemno nasilen. »
« Ta vrsta afriške ribe v času suše oblikuje in oblikuje luknjo v blatu ter z majhno odprtino, ki ji omogoča sprejemanje kisika od zunaj, dokonča to, kar bo njen poletni dom. Ko pride do nevihte in tla postanejo mokra, pljučna riba to izkoristi za dihanje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021