Primer stavkov z «ekonomijo»

« Ludvik XIV. je na primer vztrajal, da njegov sin študira politično ekonomijo, Colbert, Ludvikov glavni finančni uradnik, pa je napisal podrobna navodila, kako naj kralj nadzoruje državne finance. »
« Poleg tega, da je ustanovil ekonomijo, je bilo pomembno tudi to, da je za tržno menjavo uporabil povsem enake ideje in ideale razsvetljenstva kot drugi filozofi za moralo, znanost itd. »
« Skoraj brez izjeme lahko ekonomijo imperializma opišemo kot "ekonomijo plenjenja". »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021