Primer stavkov z «plantaže»

« Skratka, večina sužnjev je bila poslana na plantaže sladkorja, da bi se do smrti izmučili. »
« Rudniki in plantaže so bili v tej fazi imperializma v Afriki in Aziji ključnega pomena, tako kot so bili v začetku evropskega izkoriščanja Amerike. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021