5 stavkov z «živele»

« Avtohtone skupine, ki so živele v današnji dolini reke Ohio in dosegle svoj kulturni vrh od prvega stoletja do leta 400, so skupaj znane kot kultura Hopewell. »
« Ženske so živele v penzionih, ki so bili v lasti podjetja, kateremu so plačevale del svoje plače. »
« Bele ženske so bile odrinjene na dom in so živele pod nadzorom in zaščito moškega patriarha. »
« Številne kreolske elite so živele bolj kot tradicionalni plemiči v Evropi, ki so prevladovali v zemljiških gospodarstvih, kot pa kot nadzorniki bolj tržno usmerjenega kmetijstva, kot so bile plantaže na Karibih ali v Braziliji. »
« V preteklosti so pande živele na večjem delu južne in vzhodne Kitajske ter na nekaterih območjih jugovzhodne Azije. In čeprav se območje pand stalno zmanjšuje, njihove navade ostajajo nespremenjene. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021