Stavki z «fiziko»

« Tesna povezava med matematiko, fiziko in inženirstvom je očitna v delu ljudi, kot so da Vinci, Galileo in Isaac Newton, ki so vsi združili napredno razumevanje matematike in njene praktične uporabe. »
« Te Galilejeve teorije so ovrgle Aristotelovo fiziko, ki je trdila, da se predmeti gibljejo le ob neposrednem impulzu; Galileo je s poskusi dokazal načela vztrajnosti in pospeška ter začel matematično opredeljevati njihovo delovanje. »
« Oba sta bila nadarjena za fiziko in kemijo, že zgodaj pa sta se od očeta naučila osnov fotografiranja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021