Primer stavkov z «astronomije»

« Skratka, v nasprotju z napredkom astronomije, ki je pokazal, da Zemlja ni v središču vesolja, je bilo lažje spremeniti celoten pogled na vesolje kot spremeniti spolne vloge in stereotipe. »
« Kar je Carl Sagan storil za popularizacijo znanosti na področju astronomije, je Gould za mnoge v večji meri storil na področju evolucije živih bitij na planetu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021