Primer stavkov z «eseje»

« Znanstvene eseje so znanstveniki, kot sta Kepler in Galileo, pogosto pisali v domačem jeziku, tudi zato, ker so želeli svoje delo razlikovati od cerkvene doktrine (ki je bila seveda tradicionalno napisana v latinščini). »
« Pisal je eseje in članke, v katerih je obsojal krivično kaznovanje nedolžnih, francoskega kralja Ludvika XV. pa je osebno prepričal, da je nekaterim posameznikom, ki so bili krivično obsojeni za zločine, znižal kazen. »
« Rousseau je nato pisal romane in eseje, ki so v Franciji in tujini vzbudili veliko pozornosti, saj je med drugim trdil, da bi se morali otroci učiti od narave z doživljanjem sveta, kar bi omogočilo razvoj njihove naravne dobrote in značaja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021