5 stavkov z «eseju»

« V desetem eseju iz serije esejev, pozneje znanih kot Federalistični dokumenti, je Virginijec James Madison zapisal: "Demokracije so bile vedno predstava nemirov in sporov, vedno so bile nezdružljive z osebno varnostjo ali lastninskimi pravicami in na splošno so imele tako kratko življenje kot nasilno smrt. »
« Na eni od Henryjevih strani z zaznamki v eseju Compensation, ki ga je vedno znova prebiral, je bil odlomek, ki je govoril o šibkosti značaja in o tem, da človek ne more pridobiti moči duše, dokler ni "spodbujen, voden in hudo napaden". »
« Čeprav je Kant v svojem eseju verjetno pretiraval z utopičnimi značilnostmi razmišljanja svojega časa, je imel prav, da je ustrezalo velikemu premiku v razmišljanju izobraženih Evropejcev o svetu in mestu človeka v njem. »
« Celo Kant je v svojem eseju slavil "javno rabo razuma", tj. izmenjavo idej med intelektualci, hkrati pa zagovarjal avtoritarno moč (v njegovem primeru pruskega) kralja, ki od svojih podanikov zahteva "poslušnost". »
« V eseju o človeški evoluciji je revolucionarno spremenil koncepte človeške evolucije in trdi, da manjkajoči člen ne obstaja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021