Primer stavkov z «filozofsko»

« Razsvetljenstvo je bilo filozofsko gibanje, ki je trajalo približno sto let, kar jasno ustreza večini 18. stoletja; priročni datumi za to so od slavne revolucije v Veliki Britaniji do začetka francoske revolucije: 1688 - 1789. »
« Mladinsko gibanje in z njim povezano radikalno filozofsko gibanje, imenovano nova levica, sta se osredotočila na življenje posameznikov sredi blaginje. »
« -"No," sem rekel filozofsko, "mislim, da se kot igralec naučiš pozabiti neugodne kritike. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021