Stavki z «črk»

« Vodilni razsvetljenski misleci so se imeli za del "republike črk", podobne "republiki znanosti", ki je imela pomembno vlogo v znanstveni revoluciji. »
« Profesor Giménez je učitelj na področju črk, specializiral pa se je za leksikologijo in onomastiko. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021