Primer stavkov z «ekonomist»

« Adam Smith je bil na splošno prvi pravi ekonomist: družboslovec, ki se je posvečal analizi delovanja trgov. »
« Francoski ekonomist je leta med 1945 in 1975 označil kot "trente glorieuses": trideset slavnih let. To je bil čas, ko so ljudje, ki so redno delali, doživljali ogromno in stalno rast kupne moči in življenjskega standarda. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021