Primer stavkov z «človekovih»

« Koncepti človekovih pravic, ki so nastali kot posledica kombinacije racionalistične filozofije in tega, kar zgodovinarji opisujejo kot nove "občutljivosti" - predvsem priznavanja skupne človeškosti različnih kategorij ljudi -, so se v drugi polovici 18. stoletja hitro razširili. »
« Tako kot je ideja o človekovih pravicah kmalu spodbudila ameriško in francosko revolucijo v zadnjih desetletjih 18. stoletja, so takratna gibanja proti suženjstvu v prvih desetletjih 19. stoletja uresničila veliko svojih ciljev. »
« Ugledna francoska zgodovinarka Lynn Hunt v svojem delu Izum človekovih pravic sledi nekaterim načinom, kako je obljuba "enakosti" povzročila spremembe, ki jih člani skupščine prvotno niso predvideli - nekaj njenih argumentov je predstavljenih v nadaljevanju. »
« Cilji so bili prispevati k miru, spoštovanju človekovih pravic in odpravi vseh oblik nestrpnosti med državami in znotraj njih. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021