Primer stavkov z «čudežev»

« Filozofi so menili, da je zgodovino čudežev mogoče ovreči, sodobne čudeže pa so običajno doživljali norci, ženske in revni (zato so bili z vidika elite in moških avtomatično sumljivi). »
« "Eden od čudežev intimnosti je svoboda pogovora o vsem," pravi zakonski svetovalec Jan DiSanto. To velja tudi za najbolj občutljive teme, kot so zaskrbljenost zaradi slabšega spolnega življenja ali družinskih financ. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021