6 primer stavkov z «bogata»

« Naslednja štiri leta so bila bogata za ameriško in mojo zgodovino. »
« Poleg tega je bila Cerkev sama izjemno bogata in močna zemljiška posestnica, cerkveno premoženje pa je bilo skoraj vedno izvzeto iz obdavčitve; škofje so bili pogosto fevdalni lastniki svojih dežel, vsak kralj pa je tesno sodeloval z vodstvom Cerkve v svojem kraljestvu. »
« Od leta 1438 je bogata in mogočna avstrijska rodbina Habsburžanov lahko zagotovila ta naslov in ga naredila praktično dednega, saj je volivcem vedno lahko ponudila najvišje podkupnine. »
« Poleg tega je imela Velika Britanija bogata nahajališča premoga, ki so bila skoncentrirana na severu Anglije. Po zelo srečnem naključju za britansko industrijo je bil sever Anglije v 18. stoletju središče obstoječe britanske tekstilne industrije, ki je postala ključna tržna sila v zgodnjem obdobju industrializacije. »
« Nekatere značilnosti njihove kuhinje, na primer bogata uporaba svežega sadja in zelenjave ter polnozrnatih izdelkov, so v skladu z današnjim pojmovanjem zdrave prehrane. Druge pa ne. »
« Vlažna zemlja, bogata z alkalnimi snovmi, omogoča popolno fosilizacijo, saj ta kombinacija spremeni strukturo kosti, jo okamni in ohrani njeno obliko nedotaknjeno. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021