Primer stavkov z «agresivna»

« Francija je pod Ludvikom XIV. postala zelo agresivna sila, ki je ozemeljske pridobitve videla kot bistvene za svojo slavo (na svoje topove je dal vtisniti stavek "Zadnji argument kraljev"). »
« Evropa se je v prvi svetovni vojni na nek način spotaknila. Druga svetovna vojna je bila agresivna vojna, ki jo je sprožila ena sama vojskujoča se država, Nemčija, ki so jo podpirale njene zaveznice. »
« Če pogledamo nazaj, je nekoliko presenetljivo, da ZSSR v prvih letih hladne vojne ni bila bolj agresivna in ni odkrito poskušala sponzorirati komunističnih prevzemov oblasti zunaj Vzhodne Evrope. Edini neposredni spopad med obema taboroma je potekal med majem 1948 in junijem 1949, ko je Sovjetska zveza blokirala Zahodni Berlin. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021