6 stavkov z «širjenjem»

« Zahodno Afriko, ki je bila povezana z vzponom in širjenjem islama, je težko posploševati. »
« Trgovci so skupaj z na videz nezadržnim širjenjem angleške poselitve na domorodna ozemlja sprožili vojno med plemeni Yamasee (1715-1718), v kateri si je koalicija lokalnih plemen prizadevala pregnati evropske zavojevalce. »
« Kot je bilo omenjeno, Rimljani niso uporabljali izraza "zahodna civilizacija" in s širjenjem njihovega imperija je celo povezava med rimsko identiteto in samo Italijo oslabila. »
« S širjenjem idej razsvetljenstva in naraščajočim nezadovoljstvom skupin, ki so sestavljale tretji sloj preprostega prebivalstva, zaradi njihovega podrejenega političnega položaja, se je pod politično strukturo Evrope vžgal praški sod. Eksplozija se je začela v Franciji leta 1789. »
« To je bilo povezano s širjenjem tiska v domačih jezikih in množičnim izobraževanjem. »
« Medtem ko so ZDA v Vietnamu videle ključno oporišče pred širjenjem komunizma in zato vodile obsežno vojno, je ZSSR ostala previdna in se osredotočila na ohranjanje moči in nadzora v vzhodnem bloku ter se izogibala neposrednemu vojaškemu posredovanju v Vietnamu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021