Primer stavkov z «ciljev»

« Čeprav revolucija kratkoročno ni dosegla ciljev svojih najbolj radikalnih zagovornikov, je postavila temelje za vse, kar se je v Evropi dogajalo do konca 19. stoletja, kar je imelo pomembne posledice za svetovno zgodovino. »
« Eden glavnih ciljev feminizma prvega vala je bila volilna pravica žensk: volilna pravica žensk. »
« Peter Veliki je začel prvo veliko rusko-osmansko vojno in čeprav ni dosegel vseh svojih vojaških ciljev, je z zavzetjem osmanskega ozemlja pokazal naraščajočo moč ruske vojske. »
« Čeprav kolektivizacija ni dosegla svojih proizvodnih ciljev, ji je "uspelo" uničiti stare vezi med kmeti in zemljo. Sovjetski kmetje naj bi bili v prihodnosti razred zamerljivih in neučinkovitih kmetijskih delavcev, ne pa kmetov, ki so zakoreninjeni v zemlji in se identificirajo s tradicionalnimi vrednotami. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021