Stavki z «finančne»

« Francoski kralji so tradicionalno odklanjali finančne skrbi kot nekaj, kar je pod njihovo kraljevsko dostojanstvo, vendar so razmere dosegle tako brezupno točko, da jih je moral upoštevati celo kralj. »
« Sektorji britanskega gospodarstva, ki so imeli koristi od Thatcherjeve politike, so bili finančne narave: zlasti banke so uspevale, ko so bili opuščeni predpisi in je bilo bankam zakonito dovoljeno ustvarjati velike dobičke s finančnimi špekulacijami. »
« Na žalost so Evropsko unijo zlasti od finančne krize leta 2008 pestile gospodarske težave. »
« Zaradi finančne krize v Franciji je bil kralj Ludvik XVI. prisiljen zbrati predstavnike plemstva, duhovščine in preprostega ljudstva. Slednji so skupaj s pripadniki plemstva zahtevali ustanovitev enotne skupščine, individualno volilno pravico in pripravo ustave, kar je bil eden od odločilnih dogodkov za konec starega režima. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021