Stavki z «glasovanje»

« Ključno vprašanje je bilo, ali bo kralj dovolil glasovanje glede na število predstavnikov, kar bi tretjemu stanu zagotovilo jasno večino, ali pa bo vztrajal pri starem modelu, v katerem sta prevladovala duhovščina in plemstvo. »
« Kralj se je več tednov obotavljal glede tega vprašanja, vendar je junija 1789, ko so se predstavniki sestali, potrdil, da bo glasovanje potekalo po stanovih. To je sprožilo spontano in za zdaj mirno dejanje upora številnih predstavnikov tretjega stanu, ki so se jim pridružili nekateri simpatični plemiči in duhovniki. »
« Ustava Weimarske republike je določala, da je glasovanje proporcionalno, ljudski glasovi pa so pomenili ustrezno število sedežev za različne politične stranke. Na žalost je bilo v nemški družbi zaradi širokega spektra političnih prepričanj dvaintrideset različnih strank, ki so predstavljale ne le elemente levega in desnega političnega spektra, temveč tudi regionalne in verske identitete. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021