Primer stavkov z «enakosti»

« Hkrati se je zdelo, da je bila ideja o pravni enakosti Judov pred revolucijo praktično nepredstavljiva, vendar je logika enakosti v letih 1789-1791 dobila svoj zagon, tako da so francoski Judje septembra 1791 pridobili pravice francoskih državljanov. »
« Vendar pa je logika enakosti ponovno neizprosno rušila stoletne politične hierarhije. »
« Iz tega izhodišča enakosti je bil namen prava za liberalce zaščita pravic vsakega državljana in ne uzakonitev privilegijev manjšine. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021