Stavki z «liberalno»

« Oba sta poudarila očitno povezavo med liberalno obljubo enakosti, ki je bila gonilo francoske revolucije, in daljnosežnejšim projektom človeške emancipacije. »
« Vendar sta bili obe državi v mnogih pogledih različni: Velika Britanija je bila razvito industrijsko gospodarstvo z liberalno ustavo in monarhijo, katere dejanska politična moč se je sčasoma zmanjšala, medtem ko je bila Rusija pretežno kmetijsko - celo fevdalno - gospodarstvo z močnim avtokratskim voditeljem države: carjem. »
« Hkrati je bilo v Nemčiji razmeroma šibko liberalno gibanje, saj je večina nemških liberalcev združitev Nemčije razumela kot zmagoslavje, Bismarcka pa so kljub njegovemu arckonservativnemu značaju zelo cenili. »
« Vse te ideje imajo nekaj skupnega. Prav tako je treba opozoriti, da v Rusiji nikoli ni bilo ničesar, kar bi spominjalo na demokratično ali liberalno družbo. Ni bilo tradicije tega, kar Britanci imenujejo "lojalna opozicija" političnih strank, ki se lahko v nekaterih pogledih ne strinjajo, vendar so še vedno sprejete kot legitimni izrazi volje in mnenja dela državljanov. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021