7 stavkov z «lastnikov»

« Kljub zgodnji viziji lastnikov o koloniji, ki jo vodijo ideali razsvetljenstva in v kateri ni suženjstva, je Georgia do petdesetih let 17. stoletja pridelovala količine riža, ki so ga pridelovali in pobirali sužnji. »
« Na globokem jugu je elitna skupina lastnikov sužnjev pridobila novo bogastvo z bombažem. Nekateri člani te skupine so izhajali iz družin, ki so imele sedež v vzhodnih državah (Virginija in Karoline), drugi pa so prihajali iz skromnejših okolij. »
« bogastvo elitnih zemljiških lastnikov se je med letoma 1 in 400 povečalo za približno osemkrat, v tem obdobju pa v rimskem gospodarstvu ni bilo skoraj nobenega novega bogastva. »
« Leta 1795 je vlada lastnikov nepremičnin prevzela nadzor pod novim "direktorijem", ki je odpravil nadzor nad cenami in končal neuspeli poskus pokristjanjevanja naroda. »
« Glavni vzrok za to bedo je bil preprost: neusmiljeno pehanje lastnikov tovarn in proizvajalcev za dobičkom. »
« Cilj prvih lastnikov in vodij tovarn je bil poenostaviti faze proizvodnega procesa, da bi jih lahko izvajala poceni, nekvalificirana delovna sila. »
« Gibanje se je konec junija umirilo, saj so delavci v zameno za prekinitev stavke od lastnikov podjetij sprejeli velike koncesije. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021