Primer stavkov z «bančni»

« Čeprav je Napoleon leta 1800 ustanovil prvo nacionalno banko, je bil bančni sistem kot celota osnoven, kapital pa omejen. »
« Brawova najnovejša inovacija je bančni sklad za revne zdravnike. "Želimo pomagati zapostavljenim," pojasnjuje. "Ko bolnišnice, v katerih delajo naši prostovoljci, zaračunajo stroške tistim, ki nimajo ničesar, sklad prevzame račun. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021