Primer stavkov z «hišnih»

« Najtežji delavci pa so bili verjetno legije hišnih pomočnikov, ki so delali na domovih drugih. »
« Hawkingova nista več sprejemala študentov, ki bi bili pripravljeni pomagati pri hišnih opravilih. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021