6 stavkov z «argumenti»

« Ti argumenti za suženjstvo naj bi se ob širjenju proti zahodu ponavljali in poudarjali. »
« Beli južnjaki so se odzvali z argumenti v obrambo suženjstva, svojega načina življenja in svoje časti. »
« Zdaj so vsi ti argumenti povezani z izvirno idejo, ki se še ni v celoti uveljavila v družbi: ali je mogoče spodbuditi možgane, da bi dosegli raven genialnosti, zaradi katere je toliko ljudi izstopalo, ali je treba imeti blagovno znamko? »
« Prepričljivost eseja je bila v veliki meri posledica Gobineaujeve trditve, da so njegovi argumenti "znanstveni". »
« Darwinovi argumenti so presenetili večino njegovih sodobnikov. Njegova teorija je bila v neposrednem nasprotju s svetopisemskim opisom naravnega sveta, v katerem je Božje stvarstvo v osnovi statično. »
« Čeprav je eksistencializem zelo tekoča beseda, so njegovi bistveni argumenti preprosti. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021