9 stavkov z «gibanj»

« Osrednji element nacionalističnih gibanj je bil koncept, da mora država ustrezati identiteti "ljudstva", čeprav se je kdo ali kaj opredeljuje identiteto "ljudstva" pogosto izkazalo za težavno vprašanje. »
« Tretja in zadnja izmed novih ideologij in političnih gibanj na začetku 19. stoletja je bil socializem. »
« Sredi 19. stoletja se je beseda socializem začela uporabljati širše za opis več različnih gibanj, ki so bila do tedaj obravnavana ločeno. Njihova skupna značilnost je bila zamisel, da bi morale biti materialne dobrine skupne in da bi morali proizvajalci obdržati sadove svojega dela, vse v imenu boljše, srečnejše in bolj zdrave skupnosti in morda tudi naroda. »
« Od novih političnih gibanj, obravnavanih v zadnjem poglavju te knjige, le socializmu vsaj nekje v Evropi ni uspelo doseči zastavljenih ciljev, saj je postajal vse bolj militantno gibanje, ki je nasprotovalo ne le konservativcem, temveč tudi njihovim nekdanjim občasnim zaveznikom: liberalcem in nacionalistom. »
« Najbolj spektakularni uspehi nacionalističnih gibanj 19. stoletja so se zgodili v Italiji in Nemčiji, dveh območjih z dolgotrajnimi regionalnimi identitetami, vendar s popolnim pomanjkanjem politične enotnosti. »
« Eno od bistvenih modernističnih gibanj je bil futurizem. »
« Kljub uspehu vseh teh gibanj, z vsemi upi in željami njihovih podpornikov v zadnjem stoletju, pa se je Evropa izrodila v grozljivo in drago vojno. »
« Čeprav sta bila in sta primera Indije in Izraela izredno geopolitično pomembna, je bil v tistem času najbolj presenetljiv primer dekolonizacije val gibanj za neodvisnost v Afriki v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. »
« Ni bilo več prevladujočih političnih strank ali gibanj, ki bi poskušale ustvariti avtoritarne oblike vladavine; fašizem in vojna sta bila preprosto preveč travmatična. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021