Stavki z «lastnih»

« Po lastnih besedah je dejal: "Vse drva sem že posekal." »
« Leta 1632 je objavil delo Dialog, v katerem je na podlagi del prejšnjih astronomov in lastnih opazovanj podprl heliocentrični pogled na vesolje; to delo je hitro postalo veliko bolj znano kot Kopernikovo ali Keplerjevo. »
« Tako so se številna evropska ljudstva znašla brez lastnih držav ali v državah, ki so bile stisnjene med takratne prevladujoče sile. Pomembni primeri so Italijani in Poljaki. »
« Ko se je v sedemdesetih letih 19. stoletja začel resen boj za Afriko, si je na novo združena Italija prizadevala okrepiti svoj status evropske sile z ustanavljanjem lastnih kolonij. Italijanski politiki so se usmerili v vzhodno Afriko, zlasti v Eritrejo in Etiopijo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021