5 primer stavkov z «liberalcev»

« Prav tako se je večina liberalcev zavzemala za odpravo arhaičnega gospodarskega vmešavanja države, vključno z zakonskimi monopoli na področju trgovine (na primer v pomorskem prometu med kolonijami) in monopoli, ki so jih imeli preostali obrtni cehi - "pravica" do trgovinske izmenjave, ki je ne ovirajo zastareli zakoni, je bila prav tako del liberalne paradigme. »
« Tako kot francoski revolucionarji v zgodnji fazi revolucije je tudi večina liberalcev z začetka 19. stoletja menila, da je ustavna monarhija najbolj razumna in stabilna oblika vladavine. »
« Večina španskih liberalcev je na koncu podprla odpor, vendar so še vedno upali, da bodo po Napoleonu v španski monarhiji potekale liberalne reforme. »
« Različna skupina liberalcev in socialistov je oblikovala začasno vlado, razglasila Francijo za novo republiko in začela pripravljati načrte za splošne volitve predstavnikov nove vlade. »
« Večina liberalcev je sovražila tudi socializem, zlasti ker je nemška socialistična stranka SPD v 70. letih 19. stoletja postala ena najmočnejših političnih strank. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021