Stavki z «širše»

« Sredi 19. stoletja se je beseda socializem začela uporabljati širše za opis več različnih gibanj, ki so bila do tedaj obravnavana ločeno. Njihova skupna značilnost je bila zamisel, da bi morale biti materialne dobrine skupne in da bi morali proizvajalci obdržati sadove svojega dela, vse v imenu boljše, srečnejše in bolj zdrave skupnosti in morda tudi naroda. »
« Ta brutalnost je privedla do širše javne podpore sufražetkam, vendar še vedno ni bilo zakonskih sprememb; celo britanska liberalna stranka, ki je večkrat trdila, da podpira volilno pravico žensk, jo je v parlamentu na koncu vedno postavila na stranski tir. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021