Primer stavkov z «feministke»

« Podobno so številne pomembne zgodnje feministke začele svojo intelektualno kariero kot fourieristke. »
« Zato so zgodnje feministke trdile, da je njihova volilna pravica preprosto logičen in očiten zaključek političnega razvoja njihovega stoletja. »
« Čeprav se je feministično gibanje v Veliki Britaniji osredotočalo na volilno pravico, so feministke bojevale tudi druge bitke. »
« V sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja so britanske feministke pod vodstvom Josephine Butler napadle Zakon o nalezljivih boleznih, ki je za prostitutke predvideval obvezne ginekološke preglede (ni pa zahteval pregleda moških strank prostitutk), in prišle do radikalnega sklepa, da je prostitucija le najbolj očiten primer bolezni, ki velja za skoraj vse ženske. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021