Stavki z «anarhistični»

« Drugi pomemben anarhistični socialist je bil Mihail Bakunin, Proudhonov sodobnik, včasih prijatelj in včasih tekmec. »
« Navdihoval jih je anarhistični socializem izgnanega Mihaila Bakunina, katerega vizija apokaliptične revolucionarne preobrazbe se je neposredno nanašala na družbene in politične razmere v njegovi rodni Rusiji. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021