Primer stavkov z «bo»

« Toda če bo, ko bom odšel, odšla tudi ona - in prenehala učiti svoje učence o umetnosti in življenju -, bo to izguba, ki je ne bo moglo nadomestiti nič. »
« Vendar pa Gorbačov ni predvidel, da se bo, ko bodo sovjetski državljani spoznali, da lahko objavljajo kritična stališča do države, po vsej sovjetski družbi razširila eksplozija nakopičene jeze in nezadovoljstva. »
« Nisem imel namena iti, vendar je mama vztrajala: "Slabo mu bo, če ne boš šel. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021