Stavki z «čakati»

« Kot se je izkazalo, jim ni bilo treba dolgo čakati, da so sprožili vojaško udejstvovanje Svete alianse. Prvi liberalni upor proti konservativnemu monarhu se je zgodil takoj po dunajskem kongresu v državi, ki je bila tradicionalno ena najbolj konservativnih v Evropi: Španiji. »
« Najboljši način, da življenje postane vznemirljivo, je čakati s sklenjenimi rokami, dokler se roki ne iztečejo. »
« Okoli pete ure zjutraj ni mogla več čakati in je prosila Eduarda, naj gre v vas prosit za pomoč. »
« Včasih namerno pusti vse čakati pet minut, samo da jih prosi, naj ponovijo vprašanje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021