Primer stavkov z «članic»

« Čeprav je bilo Osmansko cesarstvo nominalni zaveznik članic Svete zveze in uradni del kongresnega sistema ter čeprav je bila grška vstaja natanko tisto, kar je želela preprečiti Sveta zveza, so Evropejci kmalu začeli podpirati upor. »
« Gibanje neuvrščenih je imelo na koncu več kot 100 držav članic, ki so imele precejšnjo moč v Generalni skupščini ZN ter uspešno usmerjale politiko in denarno pomoč revnejšim državam. »
« Posojila bogatejših članic revnejšim članicam, ki so bile na splošno združene ob Sredozemskem morju, so pomenila, da nobena od držav "euroobmočja" ni preveč zaostajala. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021