8 stavkov z «številne»

« Franklinov deizem je vodil njegove številne dobrodelne projekte. Leta 1731 je ustanovil čitalnico, ki je postala Philadelphia Library Company. »
« Na primer, v devetih mesecih so številne ženske na Rhode Islandu, ki so na svojih domovih na ročnih statvah predle prejo v blago, proizvedle skupaj 34 tisoč jardov različnih vrst blaga. »
« "Zemljiška mrzlica" je prizadela številne Američane. Kmetje so si prizadevali povečati svoje površine, tisti, ki so živeli na območjih, kjer je primanjkovalo prostih zemljišč, pa so iskali kmetije na Zahodu. Vendar so za nakup zemljišč potrebovali denar. »
« Njegova ustvarjalna genialnost je navdihnila številne druge ameriške izumitelje. »
« Clay je predvidel tudi številne izboljšave na področju notranjega prometa. »
« V imenu komisije je obiskal številne kraje, kjer so se odvijali vojni dogodki, in sodeloval na številnih prireditvah. »
« Plankton sestavljajo številne živali in rastline različnih velikosti, zato so ga znanstveniki razdelili v tri skupine: makroplankton, viden s prostim očesom, mikroplankton, sestavljen iz mikroskopskih osebkov, in mezoplankton, vmesno skupino. »
« Z ultrazvokom se zdravijo tudi številne težave s kostmi, saj regenerira tkiva in obnavlja tudi mišice. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021