Primer stavkov z «grof»

« Najinteligentnejši in najpomembnejši med njegovimi ministri pa je bil grof Camillo di Cavour (1810-1861), pravi arhitekt italijanske združitve. »
« Ali je res, da je grof Drakula živel v Transilvaniji? »
definiciones-de.com - 1998 - 2021