Primer stavkov z «goreč»

« Spencer je bil goreč zagovornik ekonomije prostega trga in je prispeval tudi k opredelitvi človeških ras na biološki in ne na kulturni ali zgodovinski ravni. »
« Lenin je bil goreč revolucionar in velik politični mislec. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021